Όσοι νοσούν ή έχουν νοσηλευθεί λόγω κορωνοϊού, δεν θα καταβάλλουν ειδικό τέλος εκπρόθεσμου κατά τον έλεγχο του οχήματος τους από τα ΚΤΕΟ.

Χωρίς πρόσθετο τέλος στα ΚΤΕΟ λόγω COVID-19

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν καθυστερήσει να περάσουν τα οχήματα τους από ΚΤΕΟ, δεν θα επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος στην περίπτωση που πάσχουν από κορωνοϊό.

 
Στη σχετική εγκύκλιο του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννη, αναφέρεται χαρακτηριστικά πως: «… Σε συνέχεια σχετικού εγγράφου για την υποχρέωση ή μη καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου στην περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήματος είναι θετιοκός στον κορωνιϊό και απαιτείται η κατ' οίκον απομόνωση του, σας ενημερώνουμε για τα εξής:
-Στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της (α) σχετικής Υ.Α. προβλέπεται πως με πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής, εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικούς τέλους ιδιοκτήτες που κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, είχαν νοσηλευθεί. Το παραπάνω χρονικό διάστημα δύναται να παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει η κατ' οίκον νοσηλεία.
-Στο πλαίσιο των εκτάκτων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί, τα παραπάνω θα ισχύουν και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης οχήματος προσκομίσει βεβαίωση / γνωμάτευση θεράπντος ιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής, όπου αναγράφεται πως ο εν λόγω ιδιοκτήτης είναι θετικός στη νόσο και απαιτείται η κατ' οίκον απομόνωση του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Εξακολουθεί να ισχύει η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της (α) σχετικής Υ.Α. σύμφωνα με την οποία ο ιδιοκτήτης του οχήματος οφείλει να προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσε να ισχύει ο παραπάνω λόγος ανωτέρας βίας».
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement