Υπεγράφη η Κ.Υ.Α. για την ενίσχυση του κλάδου τουριστικών λεωφορείων υπέγραψαν οι αρμόδιοι υπουργοί Τουρισμού και Οικονομικών.

Υπεγράφη η ΚΥΑ για την ενίσχυση των λεωφορείων

Δείτε τα όσα προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την οικονομική ενίσχυση του κλάδου των Τουριστικών Λεωφορείων. Ποια τα ποσά και ποιοι είναι οι δικαιούχοι.

 
Την Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έκτακτη επιδότηση επιχειρήσεων που διαθέτουν τουριστικά λεωφορεία υπέγραψαν ο υπουργός Τουρισμού, κ. Χ. Θεοχάρης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, κ. Θ. Σκυλακάκης. Μέσω αυτής θεσπίζεται ουσιαστικά το καθεστώς χορήγησης άμεσης έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και τοις ΤΕΟΜ (Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών), που παρέχουν υπηρεσίες μετακίνησης με τουριστικά λεωφορεία και τρένα, όπως ορίζεται από το άρθρο 30 του ν. 2636/1998 (Α 198).
 
Δικαιούχοι της επιδότησης είναι οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας τουριστικών λεωφορείων, που ήταν εφοδιασμένα με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα την 29η Δεκεμβρίου του 2020.
Ωστόσο, η συνολική ενίσχυση ανά επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1,8 εκ. ευρώ, καθώς αθροίζεται με άλλες έκτακτες αποζημιώσεις που τυχόν έχουν λάβει οι δικαιούχοι στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων, όπως αυτά έχουν θεσπιστεί από την Πολιτεία κατά το προηγούμενο διάστημα.
 
Η ενίσχυση αναμένεται να χορηγηθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2021 και υπολογίζεται με κριτήριο τον αριθμό θέσεων του εκάστοτε οχήματος (έως 30 ή άνω των 30 θέσεων). Για τα λεωφορεία έως 30 θέσεων η αποζημίωση που προβλέπεται ορίζεται στα 2.400 ευρώ και για τα άνω των 30 θέσεων στα 3.600 ευρώ αντίστοιχα.
 
Οι αποζημιώσεις θα καταβάλλονται σε όλους τους δικαιούχους κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ωστόσο, υπογραμμίζεται πως οι επιχειρήσεις – δικαιούχοι δεν πρέπει να ήταν «προβληματικές» στις 31/12/2019.
Αν δεν πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, ακόμη και αν ήταν ήδη προβληματικές στις 31/12/2019, δεν πρέπει να υπάγονται σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης.
Οι δικαιούχοι επίσης πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού) εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Μάλιστα, το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου Τουρισμού.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement