Υπογράφεται η σύμβαση για τις κάρτες ταχογράφου

Η εταιρεία Inform Λύκος αναμένεται τελικά να υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το υπουργείο Μεταφορών για την έκδοση των καρτών για τους νέους ψηφιακούς ταχογράφους.

 
Με το υπουργείο Μεταφορών να αποδέχεται τελικά την εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του σχετικού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία, Inform Λύκος, ένα έργο που διεκδικούσαν παράλληλα οι εταιρείες NetBull και Unisystems.
Η σύμβαση θα είναι διάρκειας 2 ετών με δυνατότητα επέκτασης επιπλέον 6 μηνών και συνολικής αξίας 1 εκ. ευρώ.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ