Από τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η προμήθεια των νέων καρτών για ευφυείς ταχογράφους σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών.

Από τον Αύγουστο η προμήθεια καρτών ταχογράφου

Με βάση την σχετική εγκύκλιο που ανακοίνωσε το υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η προμήθεια των καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου.

 
Με θέμα «Κανονισμός (ΕΚ) 165/2014 – Ευφυής Ταχογράφος», η νέα εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών με αριθμό πρωτοκόλλου Φ450/οικ.52365/2738, αναφέρει μεταξύ άλλων πως η προμήθεια των καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου ενώ έως τότε δεν θα είναι δυνατή η χορήγηση των εν λόγω καρτών για τους ευφυείς ταχογράφους σε οδηγούς, επιχειρήσεις, αρχές ελέγχου και συνεργεία.
Μεταξύ άλλων, τα κύρια σημεία της σχετικής εγκυκλίου είναι τα εξής:
 
1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 165/2014, σε συνδυασμό με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/799, οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων μικτού βάρους άνω των 3,5t., συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκουμένου καθώς και οχήματα μεταφοράς επιβατών άνω των 9 θέσεων, για τα οποία εκδίδεται για πρώτη φορά άδεια κυκλοφορίας μετά την 15η Ιουνίου 2019, εάν δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση τοποθέτησης ταχογράφου, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ευφυή ταχογράφο (smart tachograph), δηλαδή ταχογράφο συνδεδεμένο με υπηρεσία εντοπισμού, βασιζόμενη σε δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS).
2. Ο ευφυής ταχογράφος, όπως και ο ψηφιακός, απαιτεί για την ορθή λειτουργία του την χρήση μιας κάρτας («κάρτας ευφυούς ταχογράφου») από τους οδηγούς, τις επιχειρήσεις, τις αρχές ελέγχου και τα συνεργεία. Οι κάρτες ψηφιακού ταχογράφου που διαθέτουν ήδη οι οδηγοί, οι επιχειρήσεις και οι αρχές ελέγχου, μπορούν να χρησιμοποιούνται σε συσκευές ευφυούς ταχογράφου και αντίστροφα.
Δεν ισχύει ωστόσο το ίδιο για τις κάρτες συνεργείου. Οι εν λόγω κάρτες συνεργείου είναι συμβατές με συσκευή ψηφιακού αλλά οι υφιστάμενες κάρτες για ψηφιακούς ταχογράφους δεν χρησιμοποιούνται στους ευφυείς ταχογράφους.
3. Η προμήθεια καρτών ταχογράφου αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Αυγούστου 2019. 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ