Ένα πρόγραμμα ασφάλισης φορτίου μπορεί να περιλαμβάνει έως και πολύ εξειδικευμένες καλύψεις.

    Ασφάλιση φορτίου

    Οι επαγγελματίες οδηγοί δεν βρίσκονται εκτεθειμένοι μόνο σε κινδύνους που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, αλλά και αντιμέτωποι με κινδύνους όσον αφορά το μεταφερόμενο φορτίο. Είναι αναγκαίο να ασφαλίζεται το φορτίο που μεταφέρεται. Η ασφάλιση αυτή προσφέρει κάλυψη για το μεταφερόμενο φορτίο από την ώρα που μπαίνει στο όχημα έως τον τελικό προορισμό παράδοσης. Προγράμματα ασφάλισης φορτίου δεν παρέχουν όλες οι ασφαλιστικές εταιρίες, ενώ ένα πρόγραμμα περιλαμβάνει από γενικές βασικές καλύψεις έως πολύ εξειδικευμένες, για κάθε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα.

     

    ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ