Πολλές ασφαλιστικές εταιρείες δεν προσφέρουν καθόλου ασφάλιση για φορτηγά δημοσίας χρήσης (Φ.Δ.Χ.).

  Ασφάλιση οχημάτων

  Η ασφάλιση φορτηγών οχημάτων καθορίζεται από παράγοντες όπως η  ιπποδύναμη, τα κυβικά, το βάρος και η ηλικία του οχήματος, η δηλωμένη ως έδρα περιοχή, η ηλικία του οδηγού κ.ά. Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, που αποτελούν μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων, προβλέπονται καλύψεις σχεδόν αντίστοιχες με των ιδιωτικών οχημάτων. Αυτό δεν ισχύει για τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, για τα οποία μάλιστα κάποιες ασφαλιστικές εταιρίες δεν προσφέρουν καθόλου προγράμματα ασφάλισης.
  Με την ασφάλιση υπεραστικών και τουριστικών λεωφορείων πρέπει να καλύπτεται και η ευθύνη απέναντι στους επιβάτες σε περίπτωση ατυχήματος ή ζημίας κατά τη μεταφορά τους.
  Για τα εταιρικά οχήματα ισχύουν τα προγράμματα ασφάλισης ιδιωτικών οχημάτων ενώ συνήθως προσφέρονται εκπτώσεις ή πρόσθετες παροχές.

   

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ