Η κ. Αναγνωστάκη, Διευθύντρια Έκδοσης Κλάδου Οχημάτων της Υδρόγειος Ασφαλιστική.

  Νομική προστασία

  Μία ακόμη απαραίτητη κάλυψη για τον επαγγελματία οδηγό είναι η νομική προστασία.
  Η νομική προστασία ολοκληρώνει το υποχρεωτικό ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων και  εξασφαλίζει τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του οχήματος, να διεκδικεί τα έννομα δικαιώματά του, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.  Για του επαγγελματίες οδηγούς είναι εμπλουτισμένη με συμπληρωματικές ειδικές καλύψεις για τις ανάγκες του ιδιοκτήτη ή οδηγού επαγγελματικού οχήματος, όπως φορτηγά, ταξί, λεωφορεία, κ.λπ.

  Τι περιλαμβάνει ένα πακέτο ασφάλισης επαγγελματικού οχήματος
  Τις καλύψεις και παροχές που ενδεικτικά περιλαμβάνει ένα πακέτο ασφάλισης για φορτηγά, λεωφορεία και εταιρικούς στόλους μας παρουσιάζει η κα Τζένη Αναγνωστάκη, Διευθύντρια Έκδοσης Κλάδου Οχημάτων της Υδρόγειος Ασφαλιστική.
  Η εταιρία μας παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα για τουριστικά /υπεραστικά λεωφορεία όπως επίσης και για φορτηγά δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών. Τα προγράμματά μας προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κόστος. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα προαιρετικών συμπληρωματικών καλύψεων (οδική βοήθεια, φυσικά φαινόμενα, θραύση κρυστάλλων, κ.ά.) και επεκτάσεις καλύψεων, παρέχοντας στον οδηγό την ευελιξία διαμόρφωσης και εμπλουτισμού ενός προγράμματος, με βάση τις ανάγκες του.
  Να σημειώσουμε ότι, για την χρήση τουριστικών / υπεραστικών λεωφορείων, το βασικό μας πακέτο περιλαμβάνει την σημαντική κάλυψη απώλειας ή καταστροφής αποσκευών επιβατών από τροχαίο, φυσικά φαινόμενα και πυρκαγιά. Επίσης ως προαιρετική, συμπληρωματική του βασικού προγράμματος, παρέχεται η κάλυψη Αστικής Ευθύνης Ιδιοκτήτη Λεωφορείου για ατυχήματα (σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές) των επιβατών κατά τη μεταφορά, επιβίβαση και αποβίβαση από το ασφαλισμένο λεωφορείο καθώς και για υλικές ζημιές κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους.
  Επίσης, για τη χρήση των φορτηγών δημόσιας χρήσης εθνικών και διεθνών μεταφορών παρέχουμε ως βασική την κάλυψη της αστικής ευθύνης μεταφορέα με σκοπό την εξασφάλιση του ιδιοκτήτη του οχήματος από ζημιές που θα προκύψουν σε εμπορεύματα τρίτων.
  Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρέχει επίσης ειδικά προγράμματα και ομαδικές εκπτώσεις για την ασφάλιση εταιρικών στόλων οχημάτων, πάντα μέσα στα πλαίσια της πολιτικής ανάληψης κινδύνων που έχουμε ως εταιρία.
   
  Πρόγραμμα ασφάλισης Τουριστικών και Υπεραστικών Λεωφορείων

  • Αστική Ευθύνη προς Τρίτους: Σωματικές Βλάβες Τρίτων: ¤1.220.000 ανά θύμα - Υλικές Ζημιές Τρίτων: ¤1.220.000 ανά γεγονός
  • Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα ¤30.000
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Προστασία Bonus
  • Προσωπικό Ατύχημα ¤30.000
  • Νομική Προστασία ¤5.000
  • Πυρκαγιά σε Α Κίνδυνο ¤3.000
  • Ολική και Μερική Κλοπή ¤3.000
  • Απώλεια ή Καταστροφή Αποσκευών Επιβατών από τροχαίο / φυσικά φαινόμενα ¤3.000
  Προαιρετικές Καλύψεις
  • Οδική Βοήθεια
  • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτήτη Λεωφορείου
  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Τρομοκρατικές Ενέργειες
  • Κακόβουλες Ενέργειες
  • Φυσικά Φαινόμενα
  • Αστική Ευθύνη Πυρκαγιάς

   

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ