Μέσω της νομικής προστασίας, η ασφαλιστική αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του ασφαλισμένου αποζημίωση για έξοδα επισκευής του οχήματος, διαφυγόντα κέρδη κ.ά.

  Σε ποιες περιπτώσεις προστατεύει η νομική προστασία

  Η νομικήγ προστασία εξασφαλίζει στον οδηγό ή και ιδιοκτήτη, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του χωρίς πρόσθετα έξοδα. 
  Ενδεικτικά, αναφέρονται οι καλύψει και προστασία που παρέχει η ασφαλιστική εταιρεία νομικής προστασίας Arag...
  Στο τροχαίο ατύχημα
  Σε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα, που δεν ευθύνεται ο ασφαλισμένος ή η υπαιτιότητα είναι αμφισβητούμενη, η ασφαλιστική αναλαμβάνει να διεκδικήσει για λογαριασμό του αποζημίωση ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, για έξοδα επισκετής του αυτοκινήτου, οικονομική ζημιά που υφίσταται από την απώλεια, διαφυγόντα κέρδη, μείωση της εμπορικής αξίας του αυτοκινήτου, νοσοκομειακά και ιατρικά έξοδα, ψυχική οδύνη όταν υπάρχει τραυματισμός, χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης κ.ά. 
  Στα ποινικά αδικήματα
  Αναλαμβάνει τα έξοδα της υπεράσπισης του ασφαλισισμένου σε όλα τα ποινικά δικαστήρια μέχρι τον ¶ρειο Πάγο. 
  Στην τροχαία παράβαση
  Αναλαμβάνει τα έξοδα της ποινικής του υπεράσπισης, όπως παραπάνω.
  Στην αγορά, πώληση και επισκευή αυτοκινήτου
  Αναλαμβάνει να διεκδικήσει τις αστικές απαιτήσεις του ασφαλισμένου κατά του αντιδίκου, για διαφορές που προκύπτουν από την αγορά, πώληση, ανταλλαγή ή επισκευή του ασφαλισμένου αυτοκινήτου του. 
  Στην αφαίρεση άδειας, διπλώματος ή πινακίδων
  Αναλαμβάνει τα έξοδα, τις απαραίτητες ενστάσεις και προσφυγές στις αρμόδιες διοικητικές αρχές και διοικητικά δικαστήρια. 
  Διαφορά με την ασφαλιστική εταιρεία
  Σε διαφορές του ασφαλισμένου με τη δική του ασφαλιστική εταιρεία από ασφαλιστήρια μικτής κάλυψης, φωτιάς ή κλοπής του αυτοκινήτου του, συνδράμει στη διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του. 

   

  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ