Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Το «τελευταίο» χιλιόμετρο!

70.652 Επισκέψεις στο άρθρο (18/11/2019)

Οι ενδοαστικές μεταφορές προϊόντων αποτελούν ένα πολυσύνθετο «αίνιγμα», τόσο για τις μεταφορικές επιχειρήσεις, όσο και τους κατασκευαστές οχημάτων, που καλούνται να δώσουν λύσεις στις ανάγκες των πελατών τους.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αλλεπάλληλων ερευνών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, το μεταφορικό έργο που αφορά στη διακίνηση προϊόντων, όλων των τύπων, στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, θα αυξηθεί σε γεωμετρικούς ρυθμούς μέσα στις επόμενες 10ετίες.
Η εν λόγω τάση είναι φυσικά συνυφασμένη και με την ραγδαία πληθυσμιακή αύξηση που παρατηρείται (και θα συνεχίσει) στα μεγάλα αστικά κέντρα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Προκειμένου να καταστεί εφικτή η βέλτιστη οργάνωση και διαχείριση του μεταφορικού αυτού έργου, επιβάλλεται να αναπτυχθούν νέες πρακτικές σε ότι αφορά στα logistics καθώς και αναδιοργανωθούν –ενδεχομένως πλήρως- πολλαπλοί από τους «κρίκους» της Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Σε κάθε περίπτωση, οι διεθνείς εταιρείες κατασκευής επαγγελματικών οχημάτων, δεν είναι αμέτοχες σε αυτές τις εξελίξεις καθώς συνεχίζουν να δαπανούν τεράστια κονδύλια στην εξέλιξη νέων τύπων οχημάτων προκειμένου να καλύψουν τις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών τους.
Στις σελίδες που ακολουθούν, συγκεντρώσαμε και σας παρουσιάζουμε ορισμένες χαρακτηριστικές προτάσεις / λύσεις, με εξαιρετική σχέση τιμής – αξίας, που καλούνται να ανταποκριθούν στο… τελευταίο χιλιόμετρο της ενδοαστικής μεταφοράς, δηλαδή μέχρι και την πόρτα του τελικού καταναλωτή.