Τα Pick-Up της αγοράς

Η κορυφαία σε πωλήσεις κατηγορία ελαφρών επαγγελματικών της ελληνικής αγοράς αφορά κυρίως στα λεγόμενα «Μεσαία» Pick-Up, δηλαδή σε οχήματα με μεικτό βάρος έως και λίγο πάνω από τους 3,0t. που μπορούν να υποστηρίξουν φορτία με βάρος έως και λίγο πάνω από τον 1,0t.

 
Διαθέσιμα σε εκδόσεις με μονή, επιμηκυμένη ή διπλή καμπίνα, τα εν λόγω οχήματα είναι σε θέση να μεταφέρουν έως και πέντε ενήλικους επιβάτες σε εσωτερικά που δεν απέχουν και πολύ από τα αντίστοιχα, πολυτελών επιβατικών οχημάτων της κατηγορίας των SUV. 

Φυσικά, περιττεύει να αναφέρουμε  πως σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες
 κατηγορίες οχημάτων που διατίθενται  στην ελληνική αγορά, τα Pick-Up 
επιδεικνύουν τις κορυφαίες  εκτός δρόμου ικανότητες.  
 

 

PICK-UP - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ