Μέσω της χρήσης «γεωφρακτών» σε συνδυασμό με προηγμένα συστήματα διαχείρισης στόλου οχημάτων θα είναι δυνατή η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων σε κατοικημένες περιοχές π.χ. κατά τη διάρκεια της νύκτας, δεδομένου ότι τα ηλεκτροκίνητα φορτηγά θα μπορούν να λειτουργούν αθόρυβα.

Αντίστοιχα, η «κοινοκτημοσύνη» οχημάτων (Car-Sharing) μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη χρήση προηγμένων εφαρμογών της τηλεματικής.

Αντίστοιχα, οι διανομές προϊόντων στο τελικό στάδιο μπορεί να μεταβληθούν άρδην μέσα στα επόμενα χρόνια, όταν π.χ. θα χρησιμοποιούνται ειδικά robots για τη μεταφορά δεμάτων ως την πόρτα του τελικού καταναλωτή.

Τα μελλοντικά –πλήρως αυτόνομα- οχήματα θα βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε εφαρμογές της τηλεματικής, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται στην παρούσα φάση στα συστήματα διαχείρισης στόλων.

Οι «γεωφράκτες» και η «κοινοκτημοσύνη» οχημάτων

Αν θέλουμε να ρίξουμε να ακόμη πιο διερευνητική ματιά στο μέλλον των εφαρμογών που θα σχετίζονται με τη διαχείριση στόλου οχημάτων, δύο από τις εφαρμογές που θα μας απασχολήσουν, σύμφωνα με τις ενδείξεις, είναι οι «γεωφράκτες» (GeoFencing) και η «κοινοκτημοσύνη» (CarSharing) των οχημάτων.

Με τον όρο «γεωφράκτες» ουσιαστικά αναφερόμαστε στον ψηφιακό καθορισμό των ορίων μιας περιοχής όπου για παράδειγμα, επιτρέπεται μόνο η κίνηση οχημάτων με μηδενικές εκπομπές ρύπων (π.χ. το ιστορικό κέντρο μιας πόλης).

Στην περίπτωση που στον στόλο οχημάτων μιας επιχείρησης περιλαμβάνονται και υβριδικά ή αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, μέσω της χρήσης των εν λόγω γεωφρακτών, το όχημα θα είναι σε θέση να μεταβάλλει τη λειτουργία της γραμμής μετάδοσης της κίνησης του όταν εισέρχεται εντός των ορίων της συγκεκριμένης περιοχής ανάλογα. Ανάλογες ρυθμίσεις / περιορισμοί θα μπορούσαν να σχετίζονται με χρονικά διαστήματα και να αφορούν στην δυνατότητα ελεύθερης κίνησης συγκεκριμένων τύπων οχημάτων π.χ. για τον ανεφοδιασμό καταστημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές μιας πόλης.

Αντίστοιχα, μια εταιρεία που βασίζεται για τις μεταφορικές της δραστηριότητες σε υπηρεσίες «CarSharing» θα είναι σε θέση να επιλέγει το όχημα που της χρειάζεται (επιβατικό ή επαγγελματικό), να βρίσκει τη θέση όπου αυτό είναι σταθμευμένο, να ξεκλειδώνει τις πόρτες του μέσω του smartphone του οδηγούς της όταν επιβεβαιώσει τη μίσθωση του, να το χρησιμοποιεί και στη συνέχεια να το αφήνει σε προκαθορισμένο σημείο από όπου θα το παραλάβει ο επόμενος χρήστης.

Καταλήγοντας, δεν πρέπει να παραβλέπουμε πως η νέα εποχή της αυτοκίνησης, με τη σταδιακή πλήρη αυτονόμηση της κίνησης των οχημάτων, ουσιαστικά θα βασιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό στη δυνατότητα των οχημάτων να μπορούν να «αντιλαμβάνονται» που βρίσκονται και πως πρέπει να κινηθούν για να φτάσουν στον προορισμό τους με γνώμονα πάντα την οδική ασφάλεια όλων των χρηστών του δρόμου. Σε έναν μεγάλο βαθμό, η χρήση των εφαρμογών της τηλεματικής, αποτελεί πρωταρχικής σημασίας παράμετρο σε αυτήν την εξελικτική διαδικασία.
 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ