Προκειμένου ο fleet manager μιας εταιρείας να είναι σε θέση...

... να οργανώσει με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες των οχημάτων που έχει υπό την επίβλεψη του...

... επιβάλλεται να έχει στη διάθεση του ανά πάσα στιγμή...

... ένα πλήθος πληροφοριών.

Γνωρίζοντας τα πάντα, ανά πάσα στιγμή!

Κάθε απόφαση που λαμβάνουμε, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό (ιδίως) επίπεδο, βασίζεται στις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεση μας τη δεδομένη στιγμή. Από την στιγμή που κάποιος είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς τα δεδομένα που χρειάζονται, είναι σε θέση να λάβει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Φυσικά, η άμεση ενημέρωση του σχετικά με τυχόν τροποποιήσεις στα δεδομένα που τον ενδιαφέρουν, μπορεί να τον ωθήσει σε αλλαγές των πλάνων του.
Τα παραπάνω αποτυπώνουν με αδρές γραμμές τον ρόλο ενός διαχειριστή στόλου οχημάτων που καλείται σε καθημερινή βάση να προγραμματίσει τη ροή των δρομολογίων, να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις λόγω π.χ. μιας μη προγραμματισμένης παραλαβής / παράδοσης, ενός μηχανικού προβλήματος που ακινητοποίησε κάποιο από τα οχήματα κ.ά.

Οι σύγχρονες εφαρμογές της τηλεματικής στον τομέα της διαχείρισης στόλων οχημάτων του επιτρέπουν να έχει ανά πάσα στιγμή, τόσο μια σφαιρική άποψη αναφορικά με π.χ. το που βρίσκεται το κάθε όχημα, όσο και τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τους οδηγούς αλλά και τους πελάτες.

Προκειμένου να καταστεί αυτό δυνατό, τα σύγχρονα σχετικά συστήματα βασίζονται στην λήψη και μετάδοση πολλαπλών δεδομένων αναφορικά με το όχημα (και τις λειτουργίες αυτού), χάρη σε ειδικούς αισθητήρες που καταγράφουν με τη βοήθεια δορυφόρων (GPS) την ακριβή θέση του σε ψηφιακούς χάρτες, την ταχύτητα κίνησης του κ.ά. Παράλληλα, μέσω της δυνατότητας σύνδεσης τους με την κεντρική ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου του οχήματος, μπορούν να συλλέγουν δεδομένα π.χ. για την θερμοκρασία του κινητήρα, την κατανάλωση καυσίμου, το βάρος του μεταφερόμενου φορτίου, την κυκλοφοριακή ροή στην διαδρομή που ακολουθεί, την πίεση του αέρα σε κάθε ένα ελαστικό ξεχωριστά κ.ά.

Αναλόγως των υπηρεσιών που προσφέρουν οι πάροχοι των εν λόγω συστημάτων διαχείρισης στόλου και φυσικά το κόστος του πακέτου που έχει επιλέξει ο πελάτης τους, είναι δυνατή η καταγραφή ανεξάντλητων πληροφοριών αναφορικά με τη λειτουργία του οχήματος όπως π.χ. η καταγραφή των περιβαλλοντικών συνθηκών που επικρατούν στη θέση κάθε οχήματος (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία, φωτισμός κ.ο.κ.), την καταγραφή πάσης φύσεως περιστατικών (ανατροπή οχήματος, πρόκληση φθορών, άνοιγμα ή κλείσιμο θυρών κ.ο.κ.) χωρίς φυσικά να παραβλέπουμε τα επιμέρους συστήματα του οχήματος όπως π.χ. ο ψυκτικός θάλαμος που φέρει κ.ο.κ. ή ακόμη και την οδική συμπεριφορά του οδηγού (συχνές στάσεις κ.ά.
Όλα τα παραπάνω είναι πληροφορίες που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά το δοκούν και ως γνωστόν… οι πληροφορίες είναι σε πολλές περιπτώσεις «χρυσός».
Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς που βρίσκεται και ποια διαδρομή ακολουθεί το κάθε όχημα καθώς και την κατάσταση τόσο του οχήματος όσο και του οδηγού ή του φορτίου του, είναι σε θέση να επιλέξει π.χ. ποιο όχημα θα παρεκκλίνει του προκαθορισμένου δρομολογίου του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μιας έκτακτης μεταφοράς, χωρίς να επηρεαστούν σημαντικά οι χρόνοι παράδοσης που έχουν ήδη προγραμματιστεί.
 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ