Δεδομένων των πολλαπλών αισθητήρων που ένα σύγχρονο όχημα μπορεί να φέρει σε όλα ανεξαιρέτως τα επιμέρους συστήματα του μπορεί να διασφαλιστεί π.χ. ο βέλτιστος προγραμματισμός των εργασιών συντήρησης του...

… ή ο βέλτιστος προγραμματισμός των δρομολογίων του…

προκειμένου να διατηρούνται στο ελάχιστο τα διανυθέντα χιλιόμετρα και η κατανάλωση καυσίμου του.

Όλα τα παραπάνω φυσικά, προσαρμόζονται ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και τις δραστηριότητες της επιχείρησης…

= … με όλους τους εμπλεκόμενους να (πελάτες, προμηθευτές κ.ά.) να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τις τυχόν τροποποιήσεις στο πρόγραμμα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και τη μείωση των υπερωριών που ενδεχομένως να απαιτούνται από τους οδηγούς.

Ποια τα οφέλη που προκύπτουν (και πως μεταφράζονται σε χρήμα)

Με βάση τα όσα γνωρίζουμε από τις μέχρι στιγμής μελέτες που έχουν διενεργηθεί, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τη χρήση των συστημάτων διαχείρισης στόλου οχημάτων, τόσο αυτών που προτείνονται από τις ίδιες τις αυτοκινητοβιομηχανίες όσο και από ανεξάρτητες εταιρείες, το σίγουρο είναι πως διασφαλίζουν σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστος μιας εταιρείας σε ότι αφορά στα έξοδα χρήσης ενός οχήματος. Χαρακτηριστικές είναι οι αναλύσεις που έχει να επιδείξει η εταιρεία FleetSimple, στις οποίες αναφέρεται μείωση λειτουργικών εξόδων έως και 30%.

Για παράδειγμα, οι διάφορες εφαρμογές που είναι σε θέση να καταγράφουν και να επεξεργάζονται δεδομένα που αφορούν στην τήρηση της κατάλληλης πίεσης των ελαστικών, είναι σε θέση συμβάλλουν στην αποφυγή του 75% των ακινητοποιήσεων των φορτηγών λόγω προβλημάτων που σχετίζονται με τα ελαστικά.
Παράλληλα, η σωστή πίεση ενός ελαστικού μπορεί να επιφέρει όφελος σε κόστος καυσίμου έως και κατά 300 ευρώ ανά μήνα π.χ. σε ένα φορτηγό διεθνών μεταφορών (μείωση κατανάλωσης έως και κατά 10%).

Τα οφέλη δεν σταματούν ωστόσο εκεί καθώς η εύρυθμη συντήρηση του οχήματος επηρεάζει θετικά τόσο την επιμήκυνση της διάρκειας του συνολικού Κύκλου Ζωής του, όσο και –φυσικά- τη ροή των δρομολογίων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει την ευχέρεια να γλιτώσει μεγάλα κεφάλαια που σχετίζονται π.χ. με την αποφυγή υπερωριών των εργαζομένων της (καλύτερη οργάνωση δρομολογίων, αποφυγή αναπάντεχων ακινητοποιήσεων του οχήματος κ.ά.

Αντίστοιχα, η αποδοτικότητα της επιχείρησης βελτιώνεται δεδομένου ότι είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις διαθέσιμες λύσεις (οχήματα) για την μέγιστη ικανοποίηση των πελατών της. Την ίδια στιγμή, διαδικασίες όπως ο Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ, η συντήρηση του οχήματος, η αλλαγή ελαστικών κ.ο.κ. είναι λιγότερο χρονοβόρες μέσω του σωστού προγραμματισμού τους.

Σε ότι αφορά στις διαδικασίες μεταφοράς ευπαθών προϊόντων (προϊόντα βαθειάς κατάψυξης, λαχανικά, ιατρικά προϊόντα κ.ά.), μια εταιρεία μπορεί να πιστοποιήσει πως αυτά βρίσκονται πάντοτε κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία κ.ά.) από τον αρχικό παραγωγό ως τον τελικό παραλήπτη / καταναλωτή.
Στην περίπτωση μιας σχολικής μονάδας που διαχειρίζεται με αυτόν τον τρόπο τα σχολικά λεωφορεία που μεταφέρουν τους μαθητές από και προς τα σπίτια τους, ή αντίστοιχα μια κλινική που διαχειρίζεται την μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρα, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας.

Επιπρόσθετες εφαρμογές που είναι ήδη διαθέσιμες ή αναμένεται να τεθούν σύντομα στη διάθεση των fleet managers αλλά και των οδηγών επαγγελματικών οχημάτων είναι π.χ. η δυνατότητα προκαθορισμού του απαιτούμενου χώρου επί της καρότσας του οχήματος για την παραλαβή ή όχι ενός φορτίου και της διασφάλισης της βέλτιστης διαδικασίας φόρτωσης του, η –εκ των προτέρων- δυνατότητα κράτησης κατάλληλου χώρου στάθμευσης του φορτηγού κατά τη διάρκεια του δρομολογίου δεδομένων των ωρών οδήγησης – ξεκούρασης που αφορούν στους επαγγελματίες οδηγούς (π.χ. στα δρομολόγια διεθνών μεταφορών), η πλήρης ψηφιοποίηση των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων ενός φορτίου (φορτωτικές, τιμολόγια κ.ά.) και η άμεση κοινοποίηση τους σε όλους τους εμπλεκόμενους κ.ά.
 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ