Εφαρμογές της τηλεματικής μπορούμε πλέον να βρούμε κυριολεκτικά παντού γύρω μας, κυρίως σε ότι αφορά στις τηλεπικοινωνίες.

  Τι σημαίνει ο όρος «Τηλεματική»

  Ο όρος «Τηλεματική» (Telematique) δημιουργήθηκε από τους Simon Nora και Alain Minc το 1976 και αναφέρεται στη σύζευξη των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Ως «τηλεματικές εφαρμογές» εννοούνται όλες οι υπηρεσίες που μας επιτρέπουν να αποστείλουμε και να λάβουμε πάσης φύσης πληροφορίες και έχουν επιφέρει τη ριζική αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας και μετάδοσης πληροφοριών. Για την επίτευξη τηλεματικής επικοινωνίας απαιτούνται υλισμικό (hardware), λογισμικό (software), γραμμές επικοινωνίας και φυσικά δέκτες και πομποί.
  Ουσιαστικά, συγκεκριμένα υπολογιστικά συστήματα που ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αναλαμβάνουν την λήψη, αποκωδικοποίηση, καταγραφή και επεξεργασία πληροφοριών και δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν αλλού ή ανταποκρίνονται (με βάση τις δυνατότητες και προδιαγραφές τους) σε αυτά.
   

   

  ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ