Ηλεκτροκίνητες αλλά και «fuel-cells» εκδόσεις!

    Αμφότερα τα μοντέλα έχουν παρουσιαστεί τόσο σε αμιγώς ηλεκτροκίνητες εκδόσεις όσο και σε –πρωτότυπες προς το παρόν- εκδόσεις με κυψέλες καυσίμου, μια λύση πιο γνωστή ως «fuel-cells» που κάνει χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο. 

    Advertisement