Τιμές με Leasing Βαρέα Επαγγελματικά
Μηχανή Αναζήτησης
elastika
Leasing

Κόστος ή επένδυση τα σωστά ελαστικά του επαγγελματικού σου;

18.538 Επισκέψεις στο άρθρο
Κόστος ή επένδυση τα σωστά ελαστικά του επαγγελματικού σου;

Κόστος ή επένδυση τα σωστά ελαστικά του επαγγελματικού σου;

  • Κόστος ή επένδυση τα σωστά ελαστικά του επαγγελματικού σου;
  • Κόστος ή επένδυση τα σωστά ελαστικά του επαγγελματικού σου;

- Το επαγγελματικό όχημα παράγει… χρήμα (μα απαιτεί ασφάλεια)
- Τα ελαστικά περιλαμβάνονται στο κόστος χρήσης (κυρίως σε ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα)
- Έχουν πολλές «ζωές» (μα επιβάλλεται να διατηρούνται σε τέλεια κατάσταση)
- Η τεχνολογία τους εξελίσσεται διαρκώς

Το επαγγελματικό όχημα παράγει… χρήμα (μα απαιτεί ασφάλεια)

Τα επαγγελματικά οχήματα όλων των τύπων, ειδικά τα βαρέα (φορτηγά, λεωφορεία), είναι πρωτίστως και πάνω από όλα, «εργαλεία», τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες χρήσεις, με τη βέλτιστη αποδοτικότητα και το μικρότερο κόστος, καθόλη τη διάρκεια χρήσης τους.
 
Με αυτό το δεδομένο, είναι σαφές πως ο ιδιοκτήτης, ο διαχειριστής αλλά και ο οδηγός τους, επιβάλλεται να συμμορφώνονται με βασικούς κανόνες σε ότι αφορά στην εύρυθμη χρήση τους, προκειμένου αυτά να προσφέρουν τα μέγιστα αποτελέσματα/ οφέλη στην επιχείρηση, με το ελάχιστο δυνατόν λειτουργικό κόστος.
 
Παράλληλα, ο τομέας της ασφάλειας είναι μεταξύ των σημαντικότερων που επιβάλλονται να ληφθούν υπόψη, δεδομένου ότι αναφερόμαστε στην διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αυτής, τόσο για το όχημα, τον οδηγό και το φορτίο του (του οποίου ενδεχομένως η αξία να είναι πολλαπλάσια του οχήματος), όσο και των υπολοίπων χρηστών του δρόμου.
 
Αν λοιπόν αναλογιστούμε πως τα ελαστικά είναι ουσιαστικά, το μοναδικό σημείο επαφής των πάσης φύσεως οχημάτων με το οδόστρωμα, καθίσταται σαφές πως συγκαταλέγονται μεταξύ των σημαντικότερων… εξαρτημάτων τους, και μάλιστα αναλώσιμων.
 

Τα ελαστικά περιλαμβάνονται στο κόστος χρήσης (κυρίως σε ένα βαρύ επαγγελματικό όχημα)

Σε ότι αφορά στο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας ενός φορτηγού (TCO: Total Cost of Ownership), τα ελαστικά κατέχουν το 5% περίπου με το κόστος καυσίμου (30%), οι αμοιβές του οδηγού (25%), το κόστος αγοράς ή μίσθωσης (15%) να αποτελούν τις βασικότερες ετήσιες/συνολικές δαπάνες που σχετίζονται με αυτό.
 
Ωστόσο, αν συνυπολογίσουμε πως η ελλιπής συντήρηση τους μπορεί να επιφέρει αναπάντεχες ακινητοποιήσεις του οχήματος ή ακόμη και τροχαία ατυχήματα, τότε ο ρόλος τους αναβαθμίζεται (σε σπουδαιότητα) σημαντικά.
 
Ακόμη και στην πιο απλή περίπτωση όπου ένα ελαστικό «κλατάρει», το όχημα πρέπει να ακινητοποιηθεί και αυτό έχει σημαντικά αρνητικές συνέπειες στο –έτσι και αλλιώς- «σφικτό» ημερήσιο πρόγραμμα των δρομολογίων του. Από τον κίνδυνο αλλοίωσης του φορτίου έως την μη τήρηση προκαθορισμένων χρονικών δεσμεύσεων που θα επηρεάσουν την ευρύτερη εύρυθμη λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας (αργοπορημένη παράδοση φορτίου π.χ. προς μεταφόρτωση σε άλλο μέσο μεταφοράς όπως κάποιο πλοίο, αεροπλάνο ή τρένο), είναι σαφές πως ένα φορτηγό δεν μπορεί να έχει… απρόοπτα στο δρομολόγιο του, δεδομένου ότι σκοπός  των πάσης φύσεως διαχειριστών στόλου οχημάτων (Fleet Managers), είναι να αποτρέψουν ακριβώς αυτό, διασφαλίζοντας μεταξύ άλλων την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών που π.χ. μια μεταφορική εταιρεία προσφέρει και τη βιωσιμότητα της.
 

Συνέχεια του άρθρου >>>