Η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να αποτελέσει μια από τις πιο βιώσιμες εναλλακτικές προτάσεις για τον κλάδο των μεταφορών στο προσεχές μέλλον ενώ, πολλαπλές εξελίξεις αναμένονται μέχρι το τέλος της τρέχουσας 10ετίας.

Ο ηλεκτρισμός είναι ξανά το μέλλον

Η ανάγκη για ολοένα και πιο αποδοτικές μεταφορές που θα συμβαδίζουν με τις προσπάθειες μείωσης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, προωθούν την ηλεκτροκίνηση ως μια βιώσιμη λύση στα επαγγελματικά οχήματα.

 
Μια από τις πιο βιώσιμες λύσεις που οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες προκρίνουν στην παρούσα φάση αναφορικά με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας για την κίνηση των οχημάτων τους είναι ο ηλεκτρισμός. 
Τόσο στα επιβατικά όσο και στα επαγγελματικά οχήματα, η διάθεση εκδόσεων με υβριδικά συστήματα κινητήρων (ηλεκτροκινητήρας και κινητήρας εσωτερικής καύσης) δεν είναι κάτι το καινούργιο ενώ, ολοένα και συχνότερα μπορεί κανείς να εντοπίσει επιλογές που αφορούν σε αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα, όπου μόνο ο ηλεκτροκινητήρας είναι αυτός που αναλαμβάνει να κινήσει το όχημα. 
Φυσικά, το… άλμα από τις υπάρχουσες μορφές κινητήρων εσωτερικής καύσης που κάνουν χρήση συμβατικών (βενζίνη, πετρέλαιο) ή εναλλακτικών (υγραέριο, φυσικό αέριο, βιοκαύσιμα κ.ο.κ.) τύπων καυσίμων, στους μελλοντικούς ηλεκτροκινητήρες δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση. 
Πέραν των πολυετών ερευνητικών προγραμμάτων με την συμβολή του δημόσιου και του ιδιωτικού φορέα, απαιτούνται και τεράστια κονδύλια προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την έρευνα, εξέλιξη και εφαρμογή λύσεων που θα αποδειχθούν βιώσιμες μέσα στα επόμενα χρόνια. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προγράμματος «Horizon 2020» της EE, βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αποφασίσει τη διάθεση περίπου 16 δις(!) ευρώ μέσα στο άμεσο προσεχές διάστημα, στην εξέλιξη –μεταξύ άλλων- λύσεων που θα αφορούν και στην επέκταση της ηλεκτροκίνησης στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και των μεταφορών γενικότερα. 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ