Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Οι Γερανοί ΑΛΚΗΣ μπορούν να σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε ανάγκη σας, σε κάθε δύσκολη θέση και αν έχετε βρεθεί .

Οι Γερανοί ΑΛΚΗΣ μπορούν να σας βοηθήσουν σε οποιαδήποτε ανάγκη σας, σε κάθε δύσκολη θέση και αν έχετε βρεθεί .

Γερανοί ο Άλκης, Οδική βοήθεια - Γερανοί - Μεταφορές

11 293 Επισκέψεις στο άρθρο (4/5/2023)

Ο στόλος της εταιρείας είναι εξοπλισμένος με τα πλέον σύγχρονα συστήματα φόρτωσης οχημάτων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η εταιρεία Γερανοί ΑΛΚΗΣ να είναι σε θέση να αναλάβει τη μεταφορά κάθε οχήματος επιβατικού η φορτηγού, είτε αυτό χρειάζεται μεταφορά λόγω τροχαίου ατυχήματος η μηχανικής βλάβης, καθώς και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σε όποια κατάσταση και αν βρίσκετε ειδικά μετά απο ατύχημα.