Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

  Να γιατί αυξήθηκαν οι αποζημιώσεις στον κλάδο αυτοκινήτου το 2019!

  38.137 Επισκέψεις στο άρθρο (17/2/2020)

  Αισθητή γίνεται σταδιακά και στους υπόλοιπους κλάδους της αγοράς αυτοκινήτου, η αύξηση του αριθμού των εν κυκλοφορία οχημάτων, η οποία άρχισε να καταγράφεται από το 2018. Αύξηση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και στο 2020.

  Με βάση τα στοιχεία για το 2019, εκτιμάται ότι σημειώθηκε μικρή αύξηση του πλήθους των ζημιών στον κλάδο αυτοκινήτου, ενώ αυξημένες υπολογίζονται και οι αποζημιώσεις που κατέβαλαν οι ασφαλιστικές εταιρίες.
  Την τάση αυτή επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία της παραγωγής ασφαλίστρων του ενδεκάμηνου Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), σύμφωνα με τα οποία η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (Χερσαία οχήματα και Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων) διαμορφώθηκε στο ενδεκάμηνο στα 878.039.640,23 ευρώ.

  Ειδικότερα, η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Χερσαίων Οχημάτων ανήλθε στο ενδεκάμηνο στα 198.799.765,14 ευρώ αυξημένη κατά 7,5% σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2018. Αντίστοιχα, η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου Αστικής Ευθύνης Χερσαίων Οχημάτων διαμορφώθηκε στα 679.239.875,09 ευρώ, μειωμένη κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο ενδεκάμηνο του 2018, πτώση όμως που περιορίστηκε σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2019 όταν είχε διαμορφωθεί στο -3,3%. Σημειώνεται ότι η παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτου αποτελεί το 46,3% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων Κατά Ζημιών, η οποία στο ενδεκάμηνο ανήλθε στο 1,9 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 1,7%.

  Που οφείλεται η τάση αυτή και γιατί αναμένεται να διατηρηθεί και το 2020, μας εξηγεί παρακάτω ο Διευθυντής του κλάδου ζημιών της Μινέττα Κος Φώτης Ζέρβας.
   
  Δηλώθηκαν περισσότερες ζημιές.
  Υπέρ άμεσης αποζημίωσης η Μινέττα

   
  Με βάση τα αποτελέσματα του Τμήματος Ζημιών της εταιρίας μας, το 2019, υπήρξε μια μικρή αύξηση του πλήθους των ζημιών σε ποσοστό 2,5% σε σχέση με το 2018, ενώ παρέμεινε σταθερό το πλήθος των ασφαλιζόμενων οχημάτων. Το πλήθος των ζημιών για τις οποίες καταβλήθηκε αποζημίωση αυξήθηκε, αφού πολιτική της εταιρίας μας είναι ο διακανονισμός και η πληρωμή όσο το δυνατό περισσοτέρων ζημιών και η μείωση των δικαστικών υποθέσεων.Ανάλογα εκτιμώ ότι είναι τα αποτελέσματα ως προς το πλήθος των ζημιών και για την αγορά.
  Στο αποτέλεσμα αυτό συνετέλεσε κυρίως η αύξησης της κυκλοφορίας των οχημάτων. Τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης  πολλά οχήματα είχαν τεθεί από τους ιδιοκτήτες τους σε ακινησία καταθέτοντας τις πινακίδες κυκλοφορίας, αλλά και πολλοί κάτοχοι οχημάτων είχαν περιορίσει αρκετά την μετακινήσεις τους με αποτέλεσμα την μείωση  των ατυχημάτων. Από το 2018 έχει αυξηθεί η κυκλοφορία των οχημάτων με αποτέλεσμα και την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.
  Εκτιμώ ότι η ανοδική τάση θα συνεχιστεί και το επόμενο έτος, αφού θα αυξηθεί η κίνηση των οχημάτων ειδικά εντός των αστικών κέντρων και, όπως δείχνει η εικόνα της αγοράς αυτοκινήτου, αναμένεται αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων και κατά συνέπεια μικρή αύξηση και των ασφαλιζόμενων οχημάτων.
   
  Φώτης Ζερβάς
  Διευθυντής Ζημιών Γενικών Ασφαλίσεων
  «Ασφάλειαι Μινέττα»